Herregårde omkring Sindal

Herregården Baggesvogn

Baggesvogn ligger 5 km nordvest for Sindal og kan historisk føres tilbage til 1400-tallet. Hovedbygningen blev opført 1744. Ikke offentlig adgang. De anlagte stier i Baggesvogn Skov må gerne benyttes.

Sindal Camping - Baggesvogn Herregård Herregårde

Bøgsted Herregård

Mod nord, øst og vest den magtfulde og enkle renæssancebygning fra 1500-tallet. Mod syd den lettere barokfacade fra 1790 med fornemt frontparti og særpræget knækket taglinie. Ikke offentlig adgang. Skoven er åben for publikum.

Sindal Camping - Bøgsted herregård Herregårde

Eskær

Eskær var i begyndelsen af 1300-tallet en adelig sædegård. I 1600-tallet bestod borggården af et grundmuret hus i et stokværk med kvist, bindingsværkshus og voldgrave. Ikke offentlig adgang.

Sindal Camping - Eskjær herregård Herregårde

Høgsted Hovedgård

Ligger vest for Hørmested og kendes tilbage fra 1340 som en lille gård i Bannerslægtens eje. I 1554 byggede Gregers Ulfstand, Skånegården op som herregård. Ikke offentlig adgang.

Sindal Camping - Høgholt hovedgård Herregårde