Sindal Mølle

I medvind og modgang

Sindal Mølle er den ældste erhvervsbygning i Sindal.
Møllen stod i Fjelsted, indtil købmand Munch i 1872 flyttede den til Møllebakken i Sindal, hvor den siden har stået som vartegn for byen.
Møllen er en muret hollandsk vindmølle, og af den type er der ikke ret mange i Danmark.
Den mest kendte (i denne byggestil) er Dybbøl Mølle i Sønderjylland.
I Sindal Mølle var der 2 kværne og et valse­værk.
Møllen blev i 1945 købt af Aksel Sørensen, der drev mølleri i et par år. Senere blev møllen i en periode benyttet som vaskehal, lager o.a.
I dag er møllen uden inventar, og det anses ikke for hensigtsmæssigt at forsøge at anskaffe og opstille nye kværne og hvad dertil hører.
Der arbejdes i dag med planer for anvendelse af de inspirerende møllerum.
Da den igangværende renovering blev påbegyndt for nogle år siden, var møllen i en miserabel tilstand:
Vingeløs med en hat utæt som en si og med duer og alliker i øverste etage.

Sindal Camping - Sindal Mølle

Som fugl Føniks

Renoveringen startede med købet af mølleejendommen.

Den efterfølgende renovering i korte træk
1.Tømning af møllen, rengøring.
2.Højtryksspuling udvendig og indvendig.
3.Udbedring af murværket, nye sten
4.Flere gange kalkning
5.Nedtagning af den gamle møllehat
6.Fremstilling og opsætning af en  midlertidig hat.
7.Fremskaffelse og tildannelse af egetræ  til fundament for den nye hat.
8.Udsavning og tildannelse af elmetræs  planker.
9.Jernbåndsforstærkning af hovedaksel
10.Nyt drivhjul og nyt bremsesystem.
11.Opbygning af den nye hat med ekstra  stærk belægning.
12.Nyt krøjeværk med tandhjulsudveksling.
13.Isætning af pullerter.
14.Nedtagning af den midlertidige hat.
15.Opsætning af den nye hat med topstykke.
16.Udbedring af frontpartiet.
17.Opsætning af sorte teglsten.
18.Nedbrydning af Q8-butikken.
19.Fjernelse af barakken
20.Mindre ombygning af den gamle Falckstation.
21…. Og nye flotte vinger. .. se selv

Sindal Camping - Sindal Mølle

Mølle og målsætning

Målsætningen er at bevare SINDAL MØLLE som kulturhistorisk bygning og derved bidrage til skabelse af et attraktivt område, hvori møllen kan indgå som ramme om aktiviteter af kulturel/kunstnerisk art.
Et område, der summer af liv – året rundt.
Sammen med de nærved liggende bygninger, den gamle realskole og det gamle elværk, indgår møllen i en kulturhistorisk treklang.
Sammen har de 3 bygninger oplevet og præget byens udvikling.

De fortjener at opleve fremtiden!

Hver spån, du finder i Danmarks jord,
er sjæl af dem, der har bygget riget.
Vil selv du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod.

Johannes V. Jensen

En stor tak til alle, der har bidraget til genskabelsen af byens vartegn. En flot mølle er et aktiv for egnen.

Bliv medejer af Sindal Mølle og få et medejerbevis for kun 250 kr. Gavebeløb modtages med tak!

Henvendelse vedr. møllen:
•Møllebakken 6, tlf. 98 93 03 55
•Sindal Turistbureau, tlf. 98 93 66 93
•Bestyrelsen, tlf. 98 96 54 51

Tekst v/ K. G.

Økologiske melprodukter
 og dansk honning
 kan købes i møllen
 lørdage 10-12