Kom godt i gang: isætning og ophaling

Information om isætnings- og ophalingspladser langs Uggerby Å

For at gøre sejladsen så behagelig og sikker som mulig er her nyttig information vedrørende rutens isætnings- og ophalingspladser:

Ilbro:

Ved byskiltet.

Sønderskov:

Fra Sønderskov by passeres viadukten – fortsæt ad Sønderskovvej til åen.

Sindal Camping - Kano på Uggerby Å

Sindal:

Den nye ”Sindal Marina” ligger syd for Sindal, umiddelbart nedenfor teglværket. Kør mod Lendum (syd) i lysreguleringen i centrum. Kør over banen og ca. 100-200 m fremme til venstre ved KANO-skiltet. Videre frem til KANO-P- skiltet – så er der kun ganske få meter ned til kanopladsen. Der er mulighed for at overnatte ved “Sindal Marina”. Der er opsat to handikapvenlige shelters samt et muldtoilet. Der er ligeledes rindende vand samt opsat borde/bænke.

Mosbjerg:

Før Mosbjerg sejler man forbi den primitive overnatningsplads. Her må man gerne raste og evt. efter aftale lægge kanoen op. Ved vejbroen i Mosbjerg (5 sving efter Mosbjerg Dambrug) er strømmen stærk, og her er mange store skarpe sten. Man skal derfor op før broen på højre side og trække kanoen i vandet under broen, mens man selv går over træbroen. Stopper turen i Mosbjerg lægges kanoen i græsset. Sejler man videre mod Bindslev sættes kanoen i vandet ved skråningen.

Bindslev:

NB! Pga. ombygningsarbejde i 2023 ved Bindslev Gl. Elværk, skal kanoerne tages op ved den midlertidige ophalerplads, der ligger på venstre bred mellem de to vejbroer umiddelbart før man sejler ud af Bindslev.

(Denne tekst gælder ikke i 2023. I Bindslev by må man ikke lægge kanoen på land. To broer passeres og ved Det Gl. Elværk er der ophalingsplads til venstre medstrøms. Se skiltet. Gå gennem træerne og læg kanoen på græsset på den anden side af grusvejen.)

NB. mellem Bindslev og Uggerby er der lagt nye stryg (stryg = kunstig gydeplads) ud. Ved det første stryg er der lagt godt 100 ton gydegrus men ingen kampesten. Stryget umiddelbart før Uggerby består af ca. 275 ton gydegrus + en del store kampesten der ligger i venstre side af vandløbet (i nedstrøms retning). Faktisk er der her 3 stryg afbrudt af lidt dybere partier. Ved udgangen af det nederste stryg er strømmen ikke så stærk og det er nemt at sejle venstre om de store kampesten. Her er der nu rigeligt plads til at en kano kan passere, men vær alligevel lidt forsigtige, når I sejler forbi disse stryg og gør det en kano af gangen.

Uggerby:

Ved Uggerby sejles der under to broer inden ophaling efter sidste bro til venstre. Skråningen er stejl, men kanoen skal trækkes op på P-pladsen ved vejen.

Udløb:

På vejen ud til Uggerby Ås udløb i havet passeres først en fiskeplatform for kørestolsbrugere. Herefter sejles under limtræsbroen. Kanoen lægges op til VENSTRE (på Hirtshalssiden) nede på stranden. Letteste kørevej til afhentning af kanogæster på stranden er landevejen fra Tversted til De kommer til et vejskilt, hvorpå der står Uggerby 3 km til højre. Kør helt ned til stranden og ca. 3-3½ km til højre.

Placer altid kanoen med bunden i vejret og placer udstyret under kanoen

Overhold altid ophalingsstedet, da det ellers vil skabe problemer!

God tur og tak for hjælpen.