Fiskeri

Fiskeri i Uggerby Å
I åen findes en stor bestand af havørred, bækørred, ål, skalle og gedde. Uggerby å´s havørredstamme er unik på grund af dens størrelse. Gennemsnitsvægten ligger på ca. 5 kg, og der fanges hvert år fisk op til 10 kg.

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn har ca. 50 km fiskeret ved åen. Ved åen er fiskeretten markeret med grønne pæle. Fiskekort samt statstegn skal medbringes og forevises på forlangende af fiskeribetjente, lodsejere eller medlemmer med gyldigt medlemskort.

Åen er fredet fra 16. november til 15. januar. Nedfaldsfisk er fredet til 1. april.

Mindstemål:

 Havørred:

 40 cm

 Bækørred:

 30 cm

 Gedde:

 40 cm

Der må hjembringes 3 laksefisk pr. dag.

Fiskekort købes på uggerbyaashop
Sindal Camping - Fiskeri i Uggerby Å er en stor naturoplevelse

Fiskekort & fisketegn

Regler for fiskekort og fisketegn til Uggerby Å

Hvem skal have Statens obligatoriske fisketegn og fiskekort?

0 – 15 år     Intet kort nødvendigt.

15 – 18 år   Fiskekort.

18 – 67 år   Statens fisketegn og fiskekort.

Statens fisketegn er obligatorisk for alle over 18 år

1 dag  Kr. 40,00
1 uge  Kr. 130,00
1 år     Kr. 185,00

Fiskekort kræves til fiskeri i Uggerby Å og sælges på uggerbyaashop
for Hjørring Sportsfiskerforening.