Sindal Camping Miljøpolitik

  • Vi har som ejere af Sindal Camping altid haft det udgangspunkt, at vores plads skulle drives i harmoni med natur og miljø.
  • Det er os magtpåliggende at det sæsonansatte personale også agerer i forhold til ovenstående. Praktisk bl.a. ved grundig indførelse i rengøringsmiddeldosering m.v.
  • Vi vil forsøge at være orienteret om nye, evt. alternative muligheder for renholdningsmetoder, ukrudt og skadedyrs-bekæmpelse, og anvende hvor det er bæredygtigt.
  • Vi vil i markedsføring og ved opslag på pladsen synliggøre vore tiltag, for der i gennem at delagtiggøre vore gæster, således at disse også vil agere “grønt”.
  • Sindal Camping gør i vid udstrækning brug af energibesparende foranstaltninger: vandsparere, genbrugstoiletpapir, lavenergi-belysning, bevægelsessensorerer til tænd/sluk, automatisk reguleret ventilation etc. og vil fortsat følge udvikling af nye tiltag på disse områder.
  • Sindal Camping har ved aftale med AVV I/S Hjørring om deltagelse i “Grøn Camping – Affald til genbrug”,forpligtet sig til indsamling af glas/flasker – aviser/papir – batterier – pap og plastfolie.

Miljøansvarlige: Dorte & Ole Wæhrens